Minimum deposit bonuses Minimum deposit poker Free poker money no deposit New no deposit bonuses Real poker money

Historický náučný chodník Hradisko Zobor

Prejdením jeho celej trasy získa návštevník úplný obraz o Hradisku Zobor spojený s peknou vychádzkou na Pyramídu a Zobor.  Začína a končí na Pyramíde.

Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a v pamiatkovo chránenom areáli Národnej kultúrnej pamiatky hradisko Zobor na temene vrchov Pyramída a Zobor.

Preto prosíme, pohybujte sa tu po vyznačenom chodníku, zachovajte ticho a čistotu. Pozor na nerovný terén chodníka, šmykľavú mokrú trávu a ňou prekryté vratké kamene ! V máji a júni je najmä južný val hradiska značne zarastený, odporúčame vhodné oblečenie a obutie.

Historický náučný chodník Hradisko Zobor je okruh o dĺžke 1,95 km. Začína a končí na Pyramíde. Vyznačený je jednosmerne v smere hodinových ručičiek. Prechádza vo veľkej miere priamo po obrannom vale, križuje jestvujúce turistické chodníky a v malej miere ich aj využíva. Najvyšším bodom je vrch Zobor 587 m n. m. a najnižším cisterna 505 m n. m. Celkové prevýšenie trasy je 110 m. Informačné tabule a symbol značenia Vás navigujú celou trasou. Čas prechodu je cca 3/4 hod. K celej túre je však treba pripočítať výstup a zostup z Pyramídy k MHD.

Prístup je z Nitry MHD linkou č. 9 k Špecializovanej nemocnici sv. Svorada a odtiaľ modrou turistickou trasou na Pyramídu, alebo z Nitry MHD linkou č. 10 k dolnej stanici lanovej dráhy (Penzión Artin) a odtiaľ modrou (alebo aj červenou) turistickou trasou na Pyramídu.

 

Chránené územie: CHKO Ponitrie
Východisko: Pyramída 
Dĺžka: 1,95 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: cca 3/4 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie a typ chodníka: historický náučný chodník
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: modrá, zelená, červená značka
Prístup: Nitra - Liečebný ústav Zobor, po modrej značke; Nitra - Artin, po modrej značke
Rok otvorenia, garant: 2008, o.z. Hradisko Zobor
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník Zoborské vrchy
 
Historický náučný chodník hradisko Zobor realizovali: 
o. z. Hradisko Zobor v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre. 

Na texte spolupracovali:
Mgr. Róbert Daňo, PhD., Peter Meňhart, Mgr. Peter Bisták, Mgr. Gašpar Fronc 

Použitá literatúra a pramene:
Furmánek, V. Veliačik, L. Vladár, J.: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava 1991.
Fusek, G. Zemene, M. (eds.): Dejiny Nitry. Od najstarších čias po súčasnosť. Nitra 1998.
Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra 1993.
Veliačik, L. Romsauer, P.: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. I. Katalóg. Nitra 1994.
Web a Informačné materiály mesta Nitra, ŠOP, Správa CHKO Ponitrie, archív KPÚ v Nitre,
Archív o.z. Hradisko Zobor 

Ďakujeme za pomoc:
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Krajský úrad Životného prostredia Nitra, Správa CHKO Ponitrie, Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra a priatelia hradiska Zobor

 
Podporili
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Partneri
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Galéria